Thursday, April 21, 2011

- KEPIMPINAN -

VISI
  • Menjadi sebuah jawatankuasa yang bertanggungjawab dalam memacu kecemerlangan akademik dan sahsiah pelajar serta menjadikan kebajikan pelajar sebagai keutamaan, demi merealisasikan UMP sebagai universiti teknikal bertaraf dunia.


MISI
  • Menerajui pembangunan sahsiah pelajar melalui program kepimpinan yang sistematik disamping menyediakan perkhidmatan dan kemudahan yang berkualiti sejajar dengan aspirasi universiti iaitu menjadi universiti teknikan bertaraf dunia.
  • Membantu menangani masalah yang dihadapi oleh mahasiswa serta memperjuangkan hak-hak mahasisiwa didalam kolej kediaman
 
 
 
 
PETESYEN KEPADA NAIB CANSELOR DAN PIHAK YANG BERKAITAN:

     Untuk makluman semua, kami dari peka 4 telah berusaha membantu pelajar dalam menangani masalah internet di kk4. Kami menamakan usaha membaiki internet ini sebagai Gerakan Membaiki Perkhidmatan internet di Kolej Kediaman 4(GEMPIK). Diharapkan dengan terbentuknya gerakan ini, internet di kolej kediaman 4 akan menjadi lebih baik dan setaraf dengan kolej-kolej kediaman yang lain.

     Peringkat kami telah sedaya mungkin untuk membantu menjaga kebajikan pelajar-pelajar kolej kediaman 4. Berdasarkan misi dan visi yang kami nyatakan,tujuan sebenar kami adalah menjaga kebajikan pelajar sebaik mungkin.segala masalah hendaklah diajukan kepada kami supaya senang untuk kami membuat gerak kerja yang lebih baik di masa hadapan

No comments:

Post a Comment